SPO “Servei de promoció per l'ocupació”

Treballem per a oferir-te un assessorament, informació i orientació en relació a la recerca d'ocupació, per tal d'aconseguir una veritable inserció laboral:
  • Espai de Recerca de Feina: Té per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d'ocupació per a un rellançament a la vida activa, cosa que es fa a través de la posada en contacte dels participants en l'espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adequat al seu objectiu professional. Es posa a disposició de les persones demandants d'ocupació assessorament, recursos i eines que els permetin optimitzar la recerca de feina i trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional.  Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu.
  • Programa Mesures Actives d'Inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d'Inserció: Dirigit a persones destinatàries de l'RMI, que permeti incrementar el seu grau d'ocupabilitat i la seva inserció laboral. Subvencionat pel Departament d'Empresa i Ocupació i pel Fons Social Europeu.
  • Curs de formació professional ocupacional: Subvencionat pel SOC.
                Atenció sociosanitària a les persones en el domicili, amb Certificat de                                                 Professionalitat    (640 hores)
  • Treball per joves: És un projecte dirigit a joves de 16 a 29 anys amb la finalitat d'afavorir la millora del seu perfil professional i l'assoliment d'un lloc de treball mitjançant l'acompanyament individualitzat d'un grup d'experts en incorporació i manteniment al món laboral. Subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb els Programes Integrals de Garantia Juvenil.
      
      
         

                
                         


SUPORT PERSONALITZAT
 ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ AL MERCAT LABORAL 

Autoritzats com agència de col·locació amb núm.: 0900000012

| Cerc@ | 977 24 51 31   cercasccl@cercasccl.com