Cerc@,sccl és Agència de Col·locació autoritzada amb número 0900000012. Les nostres activitats com a agència de col·locació es centren en el Servei de Promoció per a l’Ocupació, amb la finalitat de poder oferir a les persones usuàries un assessorament, informació i orientació en relació a la recerca d’ocupació.

Utilitzem com a eines la informació, l’assessorament, el suport, l’orientació, el fet d’arribar a que aquestes accions siguin un procés per tal que les persones demandants es coneguin a si mateixes i a la realitat sociolaboral que les envolta. El principal propòsit que Cerc@ es marca amb el Servei de Promoció per a  l’Ocupació és aconseguir una vertadera integració sociolaboral de les persones que utilitzen aquest recurs. Va dirigit a totes aquelles persones que es trobin en situació d’atur i/o que vulguin millorar la seva situació laboral (especialment aquelles que presenten alguna dificultat especial), que no tinguin un projecte personal per a l’ocupació, que hagin decidit treballar i que vulguin assumir un compromís de participació.

El Servei de Promoció per a l’Ocupació està concebut per actuar de catalitzador d’un canvi estructural en la relació entre les persones que ens arriben al Servei, els empresaris i els diferents agents implicats.

Disposem d’un servei d’orientació i d’una borsa d’oferta formativa i laboral que fa de pont entre els diferents col·lectius i les empreses del territori, pretén ser un mediador entre el mercat laboral i les persones aturades que manifesten una dificultat especial. Realitzant tasques d’intermediació laboral entre les persones que cerquen una ocupació adequada al les seves característiques professionals i les empreses que ofereixen llocs de treball  amb un perfil professional determinat.

Per altra banda, en el nostre servei d’orientació també atenem a totes aquelles persones que estan treballant i volen millorar la seva situació laboral i/o professional. Facilitant a tots/es ells/elles la informació i les eines necessàries per aconseguir el seu objectiu professional i/o laboral.

Objectius generals

  • Afavorir la inserció de persones en situació de desocupació i amb especials dificultats en l’accés al mercat laboral ordinari.
  • Promoure la igualtat d’oportunitats per a la persona en els processos de recerca d’ocupació.
  • Promoure un espai condicionat i dotat de recursos per a la recerca de treball i motivació i metodologia d’acompanyament en la recerca d’ocupació, basat en el treball en equip i la cooperació entre les persones usuàries. 
Horari d’atenció al públic

  • Dilluns de 9h a 16h
  • Dimarts a dijous de 9h a 15h


                     
| Cerc@ | 977 24 51 31   cercasccl@cercasccl.com