SAD “Servei d'Ajuda a Domicili”

Serveis d'atenció a la persona: Servei comunitari i de caràcter social desenvolupat per pofessionals -degudament preparades i recolzades per una supervisió de la seva activitat – amb la finalitat d'actuar procurant l'autonomia personal i social de les persones usuàries (famílies, vellesa, infància, disminuïts, altres)
  • Aixecar i posar al llit
  • Higiene diària i mobilització
  • Administració de medicació i petites cures (sota prescripció facultativa)
  • Preparació d'àpats i ajuda amb l'alimentació
  • Acompanyament per a la realització de gestions diverses
  • Vetlles hospitalàries 
Serveis Domèstics: Tasques de neteja en domicilis particulars amb personal contractat.
  • Manteniment i neteja periòdica i/o puntual segons necessitats concretes
Serveis professionals especialitzats: 
  • Atencions d'infermeria (injectables, control de T.A., control de glicèmia, cures, embenats)
  • Assessorament i formació per a les persones cuidadores i família
  • Perruquería
OFERIM UN SERVEI DE PROXIMITAT I DE MÀXIMA QUALITAT
PER PROCURAR L'AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL DEL SEU FAMILIAR

CERTIFICACIÓ ISO 9001:2008