La nostra missió és la de constituir-nos com una entitat referent al territori, tant pel seu èmfasi en la cura envers la prestació dels seus serveis (qualitat, proximitat en l'atenció a les persones i satisfacció dels seus usuaris) des d'una visió educativa i emancipadora, com per la defensa dels drets de les persones que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat.