Política de Qualitat

Cerc@ es defineix com una entitat que vol ser model en la gestió d'accions per a col·lectius que es troben en situació de dificultat.

Entenem que els serveis que oferim han de ser eficaços, útils i propers a les necessitats i dificultats de les persones usuàries. 

El sistema de qualitat és una eina de gran valor per a aconseguir-ho, perquè ens aporta eines per conèixer aquestes necessitats i així poder donar una resposta cada vegada més ajustada.

Per Cerc@, l'equip humà és un pilar fonamental per al resultat qualitatiu de la prestació dels serveis. Del seu treball i motivació en depèn, en bona part, que les persones usuàries aconsegueixin els seus objectius.

La Direcció

Desembre 2017

| Cerc@ | 977 24 51 31   [email protected]