La nostra missió és la de constituir-nos com una entitat referent al territori, tant pel seu èmfasi en la cura envers la prestació dels seus serveis (qualitat, proximitat en l'atenció a les persones i satisfacció dels seus usuaris) des d'una visió educativa i emancipadora, com per la defensa dels drets de les persones que es troben en situacions d'especial vulnerabilitat.

Valors:
  • Respecte a la individualitat de la persona
  • Confiança
  • Coherència (amb el que diem que fem i el com ho fem)
  • Crítica social constructiva (treballar per la igualtat d’oportunitats
    de les persones més vulnerables)

| Cerc@ | 977 24 51 31   [email protected]