AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de Dades Personals

Responsable   
Cerc@, SCCL| NIF: F43744507 |
Telèfon: 977 24 51 31 | c[email protected] | C/ Baró de les IV Torres nº 22 baixos-A | 43002 Tarragona

 

Finalitat                         

Tractament de dades de persones que fan demandes relacionades amb voluntariat, donacions, enviament de CVs i altres formularis de contacte amb l’entitat.

Termini de conservació de les dades :
· Contacte : Un màxim de tres anys.
· Voluntariat : Mentre es mantingui la condició de voluntari.
· Donacions : Mentre es mantingui la condició de soci.
· CVs : Es conserven durant un any.


Legitimació

Consentiment de la cessió de dades personals per part de l’interessat.
 
Destinataris     
Només hi ha cessió de dades a la Coordinadora Sinergia Social en cas d'enviament de curriculums vitae.

No hi ha cap tipus de cessió de dades en cas de contacte, voluntariat i donacions.

Drets                
 

Dret d’accés a les seves dades personals i al tractament de les mateixes.
Dret de rectificació de dades personals inexactes o incomplertes.
Dret de supressió (o dret a l’oblit) quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment, quan l’interessat s’oposa al tractament, quan les dades hagin estat tractades il·lícitament, i quan les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació legal.
Dret d’oposició a poder-se negar al tractament llevat que l’entitat sigui autoritzada per imperatiu legal.
Dret a la limitació del tractament quan, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.
Dret a la portabilitat de dades en cas que hi hagi modificacions en el responsable del projecte.

Pot exercir qualsevol dels seus drets dirigint-se a l’adreça física o electrònica del Responsable


 


| Cerc@ | 977 24 51 31   [email protected]